از هشتم مارچ (روز همبستگی زنان) در ریاست امور زنان ولایت کابل تجلیل به عمل آمد

از هشتم مارچ (روز همبستگی زنان) در ریاست امور زنان ولایت کابل تجلیل به عمل آمد
15 حوت 1397
دراین محفل محبوب الله محبی معاون ولایت کابل، لطیفه الطاف رئیس امور زنان ولایت کابل، مستوفی ولایت کابل، فعالان جامعه مدنی، نماینده های شورا های زنان ولسوالی های کابل، مسوولان نظامی و کارمندان آن ریاست اشتراک ورزیده بودند.
محبوب الله محبی معاون ولایت کابل ضمن تبریکی روز جهانی زن به تمام زنان جهان به خصوص به زنان سربلند ورنج دیده افغانستان، به ارزش وجایگاه زن دردین مقدس اسلام پرداخت گفت باظهور دین اسلام زنان جایگاه والای خودرا یافتند وتا امروززنان مقام بلند وشایسته یی را که خداوند(ج) برایشان داده است یافته اند .
آقای محبی نقش زنان را در رشد و انکشاف جامعه و تمامی سطوح سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با ارزش دانسته، کارکرد های زنان را که در بخش های مختلف اجتماع مصروف خدمت اند مثبت دانست.
در ادامه بانوان اشتراک کننده به نمایندگی از سایر زنان ولایت کابل صبحت نموده، از رهبری ولایت خواهان تدویر برنامه های مختلف آموزشی غرض ارتقای ظرفیت اعضای شوراهای زنان، تشویق و ترغیب زنان توانا و ایجاد هماهنگی میان ولایت کابل و شوراهای زنان در خصوص تطبیق برنامه های مختلف برای زنان شد.
محفل با توضیع تحایف برای زنان خاتمه یافت .