تدویر جلسه اداری ولایت کابل

تدویر جلسه اداری ولایت کابل
15 حوت 1397
جلسه اداری ولایت کابل تحت ریاست محمد یعقوب حیدری والی کابل با اشتراک عبدالسیمع ستانکزی رئیس اداره انکشاف زون پایتخت، محبوب الله محبی معاون ولایت، رحیم الله مجاهد رئیس شورای ولایتی، رئیس سارنوالی عسکری زون 101آسمایی کابل، روسای ادارت مختلف، ولسوالان ولسوالی های 14 گانه کابل و نماینده گان موسسات همکار در تالار کنفرانس مقام ولایت کابل تدویر گردید.
جلسه با تلاوت ایات چند از کلام الله مجید اغاز و بعدا اجندای جلسه توسط نبی الله پیرخیل منشی مجلس اداری و رئیس دفتر مقام ولایت قرائت گردید.
در آغاز محبوب الله محبی معاون ولایت کابل و رئیس مبارزه با حوادث طبیعی ولایت کابل روی حوادث اخیر در سطح ولایت کابل و آماده گی کمیته حالت اضطرار ولایت کابل صحبت نمودند.
سپس محمد یعقوب حیدری والی کابل در این جلسه فیصله نمود تا یک کمیته تخنیکی متشکل از روسای سکتوری ولایت کابل ترتیب گردد وطرح های مشخص خویش را جهت دریافت نیازمندی های اولیه مردم آسیب پذیر ارائیه نمایند و به اساس این طرح و نیازمندی های پلان منظم جهت جلوگیری از حوادث طبیعی آینده و سیلاب های بهاری ترتیب گردد تا این طرح و پلان با وزارت محترم مبارزه با حوادث در میان گذاشته شده و تدابیر مشخص جهت جلوگیری از حوادث طبیعی بعدی اتخاذ گردد.
متعاقباً طبق آجندا در رابطه به همکاری اداره ولایت کابل با تیم شش نفری مشاوریت ارشد رئیس جمهوری در امور انسجام ملی پیرامون غنامندی مسوده راهبردی دراز مدت انسجام ملی بحث همه جانبه صورت گرفت.
هئیت مشاوریت ارشد رئیس جمهوری اسلامی افغانستان هدف از برنامه انسجام ملی را انسجام، وحدت و همبستگی بیشتر مردم در سطح مرکز و ولسوالی های ولایت کابل بیان نمودند، ایشان علاوه کردند که دولت تلاش می نماید تا با اقشار مختلف مردم با علمای کرام، ملاامامان مساجد، متنفذین قوم، شوراهای مردمی، انکشافی، جوانان، زنان، نهاد های مدنی، فعالین اجتماعی جلسات متعددی را برگزار نمایند ونظریات و ایده های شان را در برنامه و پروگرام های دولت شریک سازند.
متعاقباً پرزنتیشن در رابطه به قیمت گذاری زمین های تحت استملاک سرک جدید ساحه قلعه موسی توسط اداره مستقل انکشاف زون پایتخت به اشتراک کننده گان ارایه گردید، و قیمت زمین های متذکره از سوی اعضای جلسه اداری مورد تصویب قرار گرفت.
همچنان در این جلسه روی آماده گی های ریاست زراعت جهت برگزاری جشن عنعنوی دهقان از تاریخ 2/حمل/1398 الی 6/حمل/98 و آغاز روند غرس نهال های مثمر و غیر مثمر در سطح ولایت کابل جهت سرسبزی محیط زیست ، مشکلات ریاست اصلاح و تربیت اطفال ولایت کابل از قبیل نبودن آب صحی آشامیدنی برای اطفال و تامین امنیت بیرون تعمیر مرکز اصلاح و تربیت اطفال و تغییر نام مکتب متوسطه نهربالا ولسوالی قره باغ به اسم مکتب متوسطه اکاخیل ،تغییر اسم مکتب ابتدایه نسوان کارنده به نام عبدالعظیم خان در ولسوالی کلکان و تغییر اسم مکتب لیسه نسوان شکردره به نام بی بی نجیبه طبیبی بحث و تبادل نظر صورت گرفت و در زمینه تصامیم لازم اتخاذ گردید. 
جلسه توسط محمد یعقوب حیدری والی کابل مثبت ارزیابی گردید، و بمنظور تشخیص، بهبود و انسجام بهتر امور یومیه، تسهیل پروسیجرهای داخلی پیرامون عرضه خدمات بهتر به مردم، جستجوی راه حل های مؤثر پیرامون مشکلات موجود وپلان های آینده صحبت های همه جانبه صورت گرفت و ازطرف رهبری اداره ولایت کابل در زمینه هدایات لازم به مسوولین سپرده شد. 
در اخیر جلسه محمد خلیق آزاد رئیس جدید مالی و اداری، و محمد بلال صدیق رئیس جدید مخابرات ولایت کابل به اشتراک کننده گان جلسه معرفی گردید.