والی کابل: "کابل و کابل نشینان صلح را یک امر دینی و وجیبه ملی دانسته و به تمام معنا از آن حمایت می کنند. اجماع و وحدت نظر در مورد صلح در کابل نشان دهنده، اجماع و وحدت نظر همه افغانستان می باشد"

 

والی کابل: "کابل و کابل نشینان صلح را یک امر دینی و وجیبه ملی دانسته و به تمام معنا از آن حمایت می کنند. اجماع و وحدت نظر در مورد صلح در کابل نشان دهنده، اجماع و وحدت نظر همه افغانستان می باشد"
محترم محمد یعقوب حیدری والی کابل در حالیکه جمعی از رؤسا و ولسوالان ولایت کابل ، ایشان را همراهی می کردند، با محترم محمد عمر داودزی نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور صلح و رئیس دارالانشأ شورای عالی صلح دیدار و گفتگو کردند.
در این ملاقات آقای حیدری صلح را یک امر دینی و وجیبه ملی دانسته و اظهار امیدواری کردند که نقش کابل و کابل نشینان در این پروسه به صورت جدی مد نظر گرفته شود.
والی کابل اضافه کردند که اداره ولایتی کابل در نظر دارد تا گفتمان بزرگ مشورتی را پیرامون صلح با اشتراک متنفذین، روحانیون، جامعه مدنی، جوانان و زنان، سیاسیون، اساتید پوهنتون ها، رؤسای نواحی و نخبه گان کابل، در هماهنگی با شورای عالی صلح برگزار نماید.
متعاقباً آقای داودزی ضمن قدردانی از تشریف آوری و حمایت والی کابل و همراهان شان، در مورد صلح معلومات همه جانبه و مفصل داده و گفتند: " کابل خانه مشترک همه ماست، نقش کابل در آمدن صلح بسیار مهم و حیاتی است، حمایت مردم کابل از صلح در حقیقت حمایت همه افغان ها، از این پروسه تلقی خواهد شد. شورای عالی صلح در آینده نیز با رهبری ولایت کابل و متنفذین این ولایت، پیرامون صلح مشوره و هماهنگی خواهد کرد"