جلسه در راستای عبور لین برق 520 کیلووات

 

جلسه در راستای عبور لین برق 520 کیلووات 
در راستای عبور لین برق 520 کیلووات جلسه کاری در دفتر کاری معین پالیسی و مسلکی اداره مستقل ارگانهای محل تدویر گردید، در این جلسه داکتر تیمور شاران معین پالیسی و مسلکی اداره مستقل ارگانهای محل، محمد یعقوب حیدری والی کابل، امان الله غالب ریس عمومی دافغانستان برشنا شرکت و معاونین ولایات پروان و بغلان اشتراک نموده بودند.
آقای غالب جهت رفع مشکل برق کابل و سایر ولایات تعهد نمود که در راستای برق رسانی پایدار، راه حل های مناسب در نظر گرفته شده است که با عبور لین برق 520 کیلووات مشکل کمبود برق رفع خواهد شد.
محمد یعقوب حیدری والی کابل طی صحبت های شان گفت که اداره ولایتی کابل همیشه از تطبیق پروژه های انکشافی و ملی حمایت و پشتبانی نموده است و در زمینه حل مشکلات مردم و تطبیق پروژه های عام المنفعه توجه لازم مبذول می دارند.