محمد یعقوب حیدری، والی کابل با عبدالوکیل ناصری رئیس عملیاتی شرکت برشنا و مسئولین پروژه ۵۰۰ کیلو ولت ملاقات نمودند

 

محمد یعقوب حیدری، والی کابل با عبدالوکیل ناصری رئیس عملیاتی شرکت برشنا و مسئولین پروژه ۵۰۰ کیلو ولت ملاقات نمودند
۴ جدی ۱۳۹۷
در این دیدار مسئولین پروژه ۵۰۰ کیلو ولت از فعالیت های انجام شده این پروژه در مربوطات ولایت کابل به والی کابل گزارش مفصل را ارایه کردند.
والی کابل گفت که اداره ولایتی کابل از تمام پروژه های عام المنفه و ملی همه جانبه حمایت می نماید و به مسئوولین پروژه وعده هر نوع همکاری را سپردند