محمد یعقوب حیدری والی کابل با جواد پیکار رئیس عمومی اداره مستقل اراضی افغانستان در دفتر کار شان ملاقات نمود

 

محمد یعقوب حیدری والی کابل با جواد پیکار رئیس عمومی اداره مستقل اراضی افغانستان در دفتر کار شان ملاقات نمود
۱۲ عقرب ۱۳۹۷
در این ملاقات هردو جانب روی مسائل ارزیابی اراضی دولتی در سطح ولایت کابل بمنظور ایجاد شهرک های رهایشی در سطح این ولایت و توزیع آن به همه مستحقین در تمام کتگوری های دولتی و سازمان های اجتماعی و ایجاد طرح مشخص آن در زمینه به مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان بحث نمودند.
آقای پیکار همکاری های همه جانبه شان در زمینه به والی کابل ابراز نمودند.