محمد یعقوب "حیدری" والی کابل با فریده "نیکزاد" رییس مرکز حمایت زنان ژورنالست وعضو فدراسیون خبرنگاران و شماری از خبرنگاران زن در دفتر کار شان دیدار و ملاقات نمود

 

محمد یعقوب "حیدری" والی کابل با فریده "نیکزاد" رییس مرکز حمایت زنان ژورنالست وعضو فدراسیون خبرنگاران و شماری از خبرنگاران زن در دفتر کار شان دیدار و ملاقات نمود

۱۲ عقرب ۱۳۹۷

در آغاز فریده نیکزاد از کارکرد ها و فعالیت های خویش در عرصه های مختلف خصوصاً در راستای فرآهم سازی زمینه شغلی برای خبرنگاران زن معلومات ارایه کردند.
ایشان از فعالیت های والی کابل که با آمدن شان یک تحرک جدید در اداره ولایتی کابل بوجود آمده تقدیر بعمل آوردند و نیز از همکاری های والی کابل با رسانه ها و ژورنالستان اظهار سپاس و قدردانی نمودند.
وی خواهان همکاری و کمک همه جانبه والی کابل در عرصه فراهم سازی زمینه تحصیل و معرفی خبرنگاران قشر اناث به مقاطع لیسانس و ماستری در داخل و خارج از کشور، زمنیه کاری و توزیع زمین های رهایشی با خبرنگاران قشر اناث گردیدند.

محمد یعقوب حیدری والی کابل از محترمه فریده نیکزاد و همکاران شان سپاسگزاری نموده افزودند که اداره ولایتی کابل در حصه مشارکت زنان در ادارات متعهد و مصمم هست، ایشان در راستای فرآهم سازی زمینه تحصیل در مقطع لیسانس و ماستری و همچنان توزیع نمرات رهایشی به خبرنگاران مستحق در داخل و خارج کشور وعده هر نوع همکاری را سپردند.
والی کابل گفت ادراه ولایتی خانه مشترک تمام افغان ها است بناً شما تلاش نماید تا پلان ها و طرح های مشخص در عرصه های مختلف آماده سازید، مطابق آن طرح با شما همکاری همه جانبه خواهم نمود.