جلسه کمیته انکشافی ولایت کابل برگزار گردید

 

جلسه کمیته انکشافی ولایت کابل برگزار گردید
7 عقرب 1397
جلسه کمیته انکشافی ولایت کابل تحت ریاست محمد یعقوب حیدری والی کابل با اشتراک محبوب الله محبی معاون ولایت، رحیم الله مجاهد رئیس شورای ولایتی، روسای ادارات مختلف، ولسوالان ولسوالی های ۱۴ گانه، نمایندگان موسسات غیردولتی و شماری از روسای شورا های انکشافی ولسوالی ها در تالار کنفرانس های مقام ولایت برگزار گردید.
اشتراک کننده گان در ابتدا جلسه برای حوادث اخیر در ولایات کندهار و هلمند که باعث شهادت شهید ستر جنرال عبدالرازق اچکزی، شهید جنرال عبدالجبار قهرمان و شهید عبدالمومن حسین خیل گردید اتحاف دعا صورت گرفت، اشتراک کننده گان ضمن یاد آوری از قهرمانی و جان فشانی این فرزندان وطن ، ایشان را قهرمانان و فرزندان واقعی وطن و کشور خویش خوانده که برای دفاع از وطن و خاک خویش جام شهادت نوشیدن ، برای شهدا جنت برین و برای خانواده های شان صبر جمیل از بارگاه ایزد منان آرزو گردید.

سپس اجندای جلسه توسط لعل محمد ولی زاده رییس اقتصاد و منشی کمیته انکشافی ولایت کابل قرائت گردید.
در آغاز محترم محمد یعقوب "حیدری" والی کابل طی صحبت های خویش یاد آور گردیدند که تقریباً در اخیر سال مالی قرار داریم و جای مسرت است که بودجه انکشافی سال 1397 که از طریق وزارت محترم مالیه منظور گردیده بود، با طرح و پلان های منظم روسای ادارات تطبیق گردیده است.
ایشان از تمام روسا اظهار سپاس نمود که بودجه سال 1397 را بطور دقیق به مصرف رسانیده اند و در سال 1397 کار های و پلان های بنیادی در شهر و ولسوالی های ولایت کابل انجام دادند.
والی کابل از تمام روسا تقاضا نمود که پلان های منظم را جهت اخذ منظوری در بودجه سال 1398 ترتیب و تنظم نمایند و این پلان ها باید جوابگو نیازمندی های مردم باشد. 
آقای حیدری گفت که نشست های بزرگ با وکلای گذر، قریه داران، ملک ها و سرخیل ها به منظور شریک سازی طرح ها و برنامه های مشخص اداره ولایت کابل صورت خواهد گرفت.
محمد یعقوب حیدری والی کابل از تمام نهاد های بین المللی خواست تا برنامه های مشخص و کار های بنیادی برای مردم کابل انجام دهند، پروژه های خویش را مطابق نیازمندی های مردم و سروی اداره ولایتی کابل راه اندازی نمایند.
ایشان گفت که طرح محو بیکاری رابه ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ارایه کرده اند و این طرح از سوی جلالتمآب رئیس جمهور اسلامی افغانستان تقدیر گردید و این طرح را نمونه خوانده و به وزارت مالیه و تمام ولایات کشورهدایت سپردند تا از این طرح استفاده کنند. جلالتمآب رئیس از فعالیت ها بی نظیر اداره ولایت کابل اظهار سپاس کردند.
سپس محبوب الله محبی معاون ولایت کابل در رابطه به پلان استراتیژیک ولایت کابل صحبت همه جانبه نمودند. 
ایشان گفت طی چندین جلسه با روسای انکشافی ولسوالی ها، روسای سکتوری و روسای زنان نیازمندی ها مردم دریافت و اولویت بندی گردیده است و به اساس این نیازمندی ها پلان استراتیژیک ولایت کابل ترتیب گردیده است.
آقای محبی از تمام روسای سکتوری و واحد های دومی ولایت کابل تقاضا نمود که تا روز یک شنبه هفته آینده نیازمندی های و پلان های سال جدید خویش را تکمیل نموده و با اداره ولایتی کابل در میان بگزارند تا در پلان استراتیژیک گنجانیده شوده و این پلان به منظور دریافت بودجه با ادارات ذیربط در میان گذاشته شود.
سپس ریاست مبارزه با حوادث پیرامون آماده گی آنریاست برای ایام زمستان و همکاری موسسات و ادارات ذیربط غرض تثبیت و تشخیص امکانات و منابع به منظور جلوگیری از حوادث غیر مترقبه در ایام زمستان گزارش ارایه نمودند.
همچنان دراین جلسه پیشنهادات و نظریات پیرامون مسایل مطروحه ارایه گردید، شماری از مسولین به ارتباط حل مشکلات کاری شان به جلسه پیشنهادات شان را مطرح ساختند.
در اخیر این جلسه پرزنتیشن در رابطه به تقویت مارکیت محصولات زراعتی توسط اداره (DAI) ارایه گردید.