نشست هماهنگی کابل در رابطه با انتخابات ولسی جرگه و حل چالشهای امنیتی و اجتماعی پروژه های انکشافی کابل

 

نشست هماهنگی کابل در رابطه با انتخابات ولسی جرگه و حل چالشهای امنیتی و اجتماعی پروژه های انکشافی کابل
14 میزان 1397
اداره ولایت کابل به منظور تامین امنیت بهتر انتخابات مجلس نمایندگان و هماهنگی میان نیروهای امنیتی، حل برخی چالش های اجتماعی و تطبیق پروژه های انکشافی ولسوالی های کابل نشستی را زیر نام جلسه هماهنگی کابل برگزار کرد.
در این نشست که به ریاست محمد یعقوب حیدری والی کابل با اشتراک سرپرست شاروالی کابل، معین وزارت شهرسازی و مسکن، قوماندان زون ۱۰۱ آسمائی کابل، قوماندان فرقه ۱۱۱ کابل، رییس امنیت ملی کابل، معاون قوماندانی عمومی گارنیزون، ولسوالان، روسای ادارات سکتوری، نماینده های وزارت انرژي و آب، اداره زون انکشاف پایتخت و برشنا شرکت برگزار شد، روی چگونگی اتخاذ تدابیر امنیتی انتخابات مجلس نمایندگان، هماهنگی میان اداره ولایت کابل و نهادهای امنیتی، حل چالش های اجتماعی و امنیتی پروژه های انکشافی در برخی ولسوالی های کابل بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
ابتدا محمد یعقوب حیدری والی کابل از متضررین بند آب شاه و عروس ولسوالی شکردره که زمین هایشان در مسیر آبگیری آن بند واقع گردیده خواست که تا هفته آینده مراحل قانونی اسناد متعلق به استملاک زمین هایشانرا که از سوی اداره اراضی ولایت کابل به این منظور ارائه شده را تکمیل و به اداره ولایت کابل ارسال کنند تا پس از گرفتن منظوری مقام ریاست جمهوری بدیل زمین هایشانرا تسلیم گردند.
متضررین تعهد سپردند که اسناد استملاک زمین هایشان را پس از طی مراحل قانونی در اسرع وقت به اداره ولایت کابل ارسال کنند.
محمد یعقوب حیدری همچنان در خصوص غصب زمین گوسفند دره ولسوالی بگرامی که قسمتی از آن توسط برخی زورمندان تصرف گردیده است نیز صحبت کرد و به مسئولان امنی و دفاعی هدایت سپرد که در هماهنگی با سایر نهادها و ادارات ذیربط با غاصبان مطابق قانون برخورد کنند.
والی کابل همچنان در خصوص حل مشکل بی آبی شهرک پیروزی که قرار بود پس از نتایج مثبت تحقیقات ریاست هایدرولوجی وزارت انرژی و آب، با حفر چاه ها در ولسوالی های قره باغ و کلکان و انتقال آب به آن شهرک مرفوع گردد، در حالی سخن گفت که برخی باشنده های آن ولسوالی ها مانع روند تحقیقات تیم فنی آن ریاست شده بودند.
به بیان وی، آب مایع حیاتی است و متعلق به منافع عامه میگردد و مدیریت آن متعلق به دولت است و هیچکس دیگر حق تصرف آنرا ندارد.
وی تصریح کرد که هرگاه حفر چاه و انتقال آب از ولسوالی های مذکور به ضرر آب های زمینی آن ولسوالی گردد، اجازه نخواهد داد که آب از آن ولسوالی منتقل گردد، در غیر آن آب مورد نیاز شهرک از آب های زیر زمینی از ولسوالی های قره باغ و کلکان تامین خواهد شد.
در حاشیه این نشست رئیس صحت عامه ولایت کابل با ابراز نگرانی از وجود برخی افراد سودجو خبر داد که مانع ساخت کلنیک در مکروریان چهارم میشوند و کارکنان شرکت سازنده را به عناوین گوناگون از کار باز میدارند.
والی کابل پس از استماع چالش ها و مشکلات موجود سد راه تطبیق پروژه های انکشافی، هدایت سپرد تا قومندان امنیه ولایت کابل در همکاری با رئیس امنیت کابل و نهادهای ذیربط موضوع را پیگیری نمایند و در حل آن مشکل اقدامات عملی روی دست گیرند.
همچنان در این نشست مشکلات مسوولین پروژه برق ۵۰۰ کیلو ولت نیز استماع گردید، والی کابل به مسوولین ولسوالی ها هدایت سپردند که در هماهنگی با مسوولین پروژه برق ۵۰۰ کیلوولت به حل مشکلات شان بپردازند.
مسوولین شهرک قالین بافان در ولسوالی شکردره نیز از همکاری های همیشگی والی کابل اظهار سپاس کردند و برخی مشکلات موجود شان را بمنظور حل با والی کابل در میان گذاشته و خوهان حل آن گردیدند.
والی کابل به مسوولین ولسوالی شکردره هدایت سپردند که به اسرع وقت مشکلات مسوولین شهرک قالین بافان را حل نماید.
در اخیر برخی باشنده های ولسوالی های شکردره، بگرامی، کلکان، ده سبز و سایر ولسوالی های ولایت کابل از تلاش های شبانه روزی والی کابل در راستای تامین امنیت، رسیدگی به مشکلات اجتماعی، صلح و کمک رسانی به موقع اظهار و امتنان نمودند و از برنامه های اداره ولایت کابل حمایت شانرا اعلام کردند.