برگزاری سمینار یک روزه مبارزه علیه موا دمخدر

برگزاری سمینار یک روزه مبارزه علیه موا دمخدر
19 ثور 1397
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر سیمنار یک روزه¬ای را تحت عنوان" بررسی عوامل افزایش اعتیاد، دسترسی آسان معتادین به مواد مخدر و نقش نیروهای کشفی در جلوگیری از آن" به اشتراک آمرین حوزه¬های 16گانه کابل، ارگان¬های تنفیذ قانون، ولسوالان و قومندان¬های امنیه ولسوالی¬ها کابل برگزار نمود.
پوهنوال سلامت عظیمی وزیرمبارزه علیه مواد مخدر ضمن افتتاح این برنامه گفت: مواد مخدر یکی از مشکلات خانمان¬سوز بوده که جان هموطنان و کانون گرم خانواده¬های ما را نشانه گرفته است.
پوهنوال عظیمی افزود: مردم ما برعلاوه مشکلات ناامنی، جنگ، خشونت، فقر و سایر مُعضلات به مُعضل مواد مخدر نیز مواجه بوده که مافیای داخلی و خارجی با همدستی کشورهای متخاصم در تلاش زمین¬گیر کردن مردم ما هستند.
خانم عظیمی علاوه نمود: عوامل مختلفی مانند: استفاده مواد مخدر در فامیل¬ها، استفاده به منظور طبابت سنتی، دسترسی آسان و ارزان به مواد مخدر، فقر، اجرای سیاست های مشوق مواد مخدر و سایر موارد که سیاست¬های مشوقانه مافیای مواد مخدر و دسترسی آسان به آن از موضوعات جدی و مورد بحث امروز برنامه می¬باشد که به حضور مسوولین ملکی، نظامی، ارگان¬های تنفیذ قانون و ولسوالی های کابل مورد کنکاش قرار می¬دهیم.
محمد یعقوب حیدری والی کابل از دیگر سخنرانانِ بود که مواد مخدر را یک معضل بزرگ دانسته و زمانی مبارزه با آن را نتیجه-بخش خواند که مبارزه علیه آن را از خود و با اشتراک همه مردم افغانستان آغاز نمایم.
ایشان خواستار توجه جدی ولسوال ها و قومندان¬های امنیه ولسوالی¬های کابل به این مُعضل شده گفت که یکی از موضوعات مهم، طرح پلان عملیاتی مبارزه علیه مواد مخدر در سال جاری ولایت کابل می¬باشد.
والی کابل خواستار اقدام جدی و عملی ارگان¬های تنفیذی در راستای مبارزه علیه مواد مخدر گردیده گفت: ارگان¬های امنیتی باید مخصوصن وزارت دفاع ملی باید در تطبیق پروسه¬های مبارزه علیه مواد مخدر همکاری همه جانبه نماید.
عبدالخلیل بختیار معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله ضمن ارایه معلومات در مورد دست¬آوردهای پولیس مبارزه علیه مواد مخدر در سال جاری، مواد مخدر را سونامی خاموشی عنوان نمود که ضرورت به اجماع ملی و مبارزه همگانی دارد که این پدیده از نظر قانون جرم و در شرع حرام می باشد.
ایشان مواد مخدر را تمویل کننده تروریسم خواند که سالانه میلیاردها دالر به حساب تروریستان و مافیای جهانی می ریزد و با در نظرداشت آن، دست آوردهای پولیس مبارزه علیه مواد مخدر چشمگیر می¬باشد.
خداداد عرفانی و چمن شاه اعتمادی اعضای کمیسیون مبارزه علیه مُسکِرات و مواد مخدر مجلس نماینده گان نیز طی صحبت¬های گفتند: جامعه بین¬المللی اراده جدی بخاطر مبارزه علیه مواد مخدر ندارد و با وصف حضور نیروهای خارجی همه روزه به گراف کشت، تولید، قاچاق و استعمال مواد مخدر افزوده می¬شود.
ایشان اختصاص دادن بودجه کافی، تقویت کشت بدیل، افزایش پولیس مبارزه علیه مواد مخدر و دادن صلاحیت عام و تام به وزارت مبارزه علیه مواد مخدر را از جمله راه حل¬های دانستند که می¬شود در کنترول این معضل کمک کند.
عارف نوری رییس ثارنوالی اختصاصی مبارزه علیه مُسکِرات و مواد مخدر و عبدالقیوم حلیم رییس محکمه اختصاصی مبارزه علیه مواد مخدر نیز ضمن ارایه معلومات در مورد دست¬آوردهای این اداره¬ها، مبارزه علیه مواد مخدر را نیازمند بسیج همگانی عنوان نمودند.
همچنان ضمن بحث آزاد، نظریات تمام اشتراک کننده گان در رابطه به راه های حل معضلات مطرح شده گرفته شد.
قابل یادآوری است که این سیمینار به تاریخ 19 ثور سال 1397 خورشیدی به اشتراک پوهنوال سلامت عظیمی وزیر، جاوید احمد قایم معین پالیسی و هماهنگی و جمعی از روسا و کارمندان وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، عبدالخلیل بختیار معین مبارزه علیه موا مخدر وزارت امور داخله، محمد یعقوب حیدری والی کابل، خداداد عرفانی و چمن¬شاه اعتمادی نماینده گان مردم در مجلس، روسای محکمه و ثارنوال اختصاصی مبارزه علیه مواد مخدر، ولسوالان و قومندانان امنیه ولسوالی های کابل، آمرین حوزه¬های کابل و سایرین برای در هوتل صافی لندمارک برگزار گردیده بود.