جلسه به منظور تسریع استملاک زمین های اطراف بند شاه و عروس و چگونگی انتقال آب این بند به شهر کابل با اشتراک محترم محمد یعقوب حیدری والی کابل ، محترم انجنیر علی احمد عثمانی وزیر انرژي و آب تدویر گردید

جلسه به منظور تسریع استملاک زمین های اطراف بند شاه و عروس و چگونگی انتقال آب این بند به شهر کابل با اشتراک محترم محمد یعقوب حیدری والی کابل ، محترم انجنیر علی احمد عثمانی وزیر انرژي و آب، محترم انجنیرحمیدالله یلانی رئیس عمومی شرکت ابرسانی و کانالیزسیون شهری و سایر مسئولین در دفتر کار وزیر انرژي و آب تدویر گردید.
۱۸ ثور ۱۳۹۷
در این نشست روی مشکلات آب اشامیدنی در شهر و ولسوالیهای ولایت کابل و همچنان استملاک زمین های اطراف بند شاه و عروس بحث همه جانبه صورت گرفته , تصامیم لازم اتخاذ گردید.
والی کابل گفت ضمن یادآوری مشکلات عدیده مردیم ولایت در رابطه به آب آشامیدنی افزودند که مردم شهر و ولسوالی های ولایت کابل به نسبت کمبود اشامیدنی صحی بنابر خشکسالی و پایین آمدن سطح آب های زیر زمینی به مشکلات جدی مواجه بوده و این امر تهدیدات جدی را به صحت وسلامتی آنان بوجود آورده است. آرزومند هستم تا ادارات زیربط در هماهنگی با هم و اداره ولایت کابل در حل این مشکل باشندگان کابل توجه خاص نمایند. 
حل مشکل استملاک زمین های اطراف بند شاه و عروس می تواند روند اعمار این پروژه حیاتی را تسریع بخشیده و با آغاز بهره برداری آن مشکلات اهالی ولایت کابل از ناحیه آب اشامیدنی تا حدود قابل ملاحظه مرفوع گردد. بنآ ضروری دانسته می شود تا در این زمینه توجه لازم مبذول گردد. پروسه استملاک زمین های اطراف این بند باید طوری صورت بپذیرد که متضررین خسارمند نگردیده و حق شان در مطابقت با قوانین کشور پرداخته شود.