محترم محمد یعقوب " حیدری" والی کابل با محترم سید سعادت منصور "نادری" وزیر شهر سازی ومسکن ملاقات نمودند


دوشنبه 30 دلو 1396
این ملاقات که در دفتر کار وزیر شهر سازی ومسکن انجام شد، ایشان ضمن خوش آمدید به والی کابل فرمودند : ولایت کابل با آمدن شما تغییر چشمگیر نموده ومردم از فعایت های که در این مدت نه چندان زیاد از جانب شما انجام پذیرفته است, رضایت کامل دارند.
ایشان در مورد برنامه ها وفعالیت های کاری شان بخصوص در باره پروژه های تطبیق شده از سوی آن اداره در سال گذشته وسال جاری در تمام ولایات کشور وهمچنان پیرامون برنامه های بعدی شان در سال 1397 بخصوص در ولایت کابل به والی کابل معلومات ارایه نمودند.
والی کابل ضمن قدر دانی از فعالیت ها وهمکاری دوامدار رهبری وزارت شهر سازی و مسکن و تیم کاری شان با ولایت کابل, افزودند که روزانه بیش از هشت هزار مراجعین غرض اجرای کارهای شان به ولایت کابل مراجعه مینمایند که شاید هیچ ار گان دولتی به این تعداد مراجعین نداشته باشند. تعمیر فعلی اداری ولایت کابل گنجایش پذیرش این تعداد مراجعین را ندارد.
ایشان همچنان در مورد پروژه های مجتمع اداری ولایت ( تعمیر مقام ولایت ، دیوار احاطه عمومی مجتمع ، لند اسکیپ ساحه عمومی مجتمع اداری ) که مراحل تدارکاتی آن از طریق وزارت شهر سازی ومسکن به پیش برده میشود از وزیر محترم شهر سازی تقاضا کردند که در موارد متذکره توجه خاص مبذول نمایند.
وزیر شهر سازی ومسکن به والی کابل اطمینان دادند که مراحل تدارکاتی پروژه موجود در روز های آینده تکمیل و عنقریب شاهد افتتاح یک تعدا از این پروژه ها خواهیم بود.