جلسه اداری ولایت کابل

جلسه اداری ولایت کابل تحت ریاست محترم محمد یعقوب حیدری والی کابل با اشتراک محترم محبوب الله محبی معاون ولایت کابل، محترم رحیم الله مجاهد رئیس شورای ولایتی کابل، رییس سارنوالی عسکری قوماندانی زون ۱۰۱ اسمائې کابل، روسای ادارات مختلف و ولسوالان ولسوالیهای چهارده گانه ولایت کابل در تالار کنفرانس های ولایت برگزار گردید.

دوشنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۶

جلسه با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید آغاز گردید و سپس آجندای جلسه توسط سیدرمضان مرزاخیل منشی مجلس اداری و رئیس دفتر مقام ولایت قرائت گردید.

سپس والی کابل ضمن خوش آمدید گفتن به اشتراک کنندگان جلسه فرمودند: تمامی مسؤولین و روسای ادارات باید به اساس پلان در سال آینده در عرصه های مختلف سعی و تلاش بیشتر کنند تا به مردم خدمات خوبتر و بهتر عرضه نمایند. وی با تاکید بر تکمیل پروژه‌های نیمه تمام خاطر نشان نمودند که هرچه عاحل در راستای تکمیل پروژه های ناتکمیل سعی و تلاش جدی صورت گیرد.
والی کابل در رابطه استرداد زمین های غصب شده و مبارزه علیه غاصبین زمین ها و املاک دولتی افزودند: دولت جمهوری اسلامی أفغانستان و رهبری اداره ولایت کابل در رابطه به ازبین بردن این پدیده غیرقانونی و سپردن عاملین آن به پنجه قانون تصمیم جدی دارد , ما با دادن شعار نمی توانیم از غصب زمین واملاک دولتی و مردم جلوگیری نمائیم، در زمینه باید کاری های عملی را شروع گردد. ایشان به منظور جلوگیری از غصب زمین های دولتی به قوماندانی زون 101 آسمایی کابل هدایت جدی سپردند، که با همکاری ریاست اراضی در مورد جلوگیری از غصب زمین ها و املاک دولتی و مردم اقدامات جدی و عملی را روی دست گیرند.
همچنان والی کابل در این جلسه به مسؤولین کمیسیون مؤظف نظارت از مواد اعاشوی پولیس و لسوالان ولایت کابل هدایت داد ند که از مواد اعاشوی پولیس بطور جدی نظارت نموده , اطمینان حاصل نمایند که اعاشه منسوبین پولیس ولایت مطابق تابلو به همه یکسان توزیع می گردد.
بعدآ مطابق به اجنداء روی موضوعات :
1. پیشناد شاروالی ولسوالی شکردره مبنی برانتقال بخش قطعه 343 کدستر بنام لوای راکت به شاروالی شکردره جهت توزیع به متضررین بند شاه و عروس.
2. ارایه پرزنتیشن توسط اداره تحکیم ثبات وزارت محترم شهرسازی
3. جلوگیری از غصب موازی 20 جریب زمین پوهنتون طبی شامل قطعه 9 و 11 اداره مستقل اراضی افغانستان
4. جلوگیری از غصب قطعات 1426 کدستری گوسفند دره و 109 کدستری نمبر یک ولسوالی بگرامی.
5. ارایه گزارش هیئت حقیقت یاب پیرامون شهرک پیروزی و چگونگی تصرف موازی 5/565 جریب زمین از جانب محمد محسن امیری در ولسوالی ده سبز
6. بحث روی موضوع عدم اجرای رتب و امتیازات بعضی ولسوالان ولایت کابل بحث و تبادل نظر همه جانبه صورت گرفت.
سپس ولسوال پغمان از فعالیت های سال 1396 ولسوالی پغمان در بخش های معارف( ایجاد کورس های آموزشی انکلیسی و کمپوتر در مکاتب از طریق کمیته جوانان، اعمار تعمیر دو باب لیسه یک باب مدرسه دینی و یک باب انستیتوت زراعت، توزیع 64000 جلد کتاب درسی در مکاتب)، در بخش زراعت (احداث باغهای جدید در موازی 325 جریب زمین، توزیع مقدار 615 کیلوگرام تخم اصلاح شده و غیره) در بخش صحت ( اکمال ادویه جات برای 11 باب کلینیک ها صحی)، در بخش انکشاف دهات (قیریزی سرک بطول 17 کیلومتر، جغل اندازی 7 کیلومتر سرک، حفر 36 حلقه چاه آب آشامیدنی) وغیره به جلسه گزارش ارایه نمود.
متعاقبآ ولسوال خاکجبار صحبت گزارش کار وفعالیت این اداره را ارایه نموده , مشکلات ولسوالی را بشمول مشکل نبود تعمیر عده از مکاتب و انستیتوت کثیرالرشتوی را با جلسه طرح نموده , پیشنهاد مشخص شانرا در رابطه آغازکار اعمار پروژه بندروجان ، ارتقای کلینیک مرکزی به شفاخانه 20 بستری، اعمار احاطه کلینیک چکری، اعمار انستیتوت کثیرالرشتوی، اعمار تعمیر ابتدایه دوران خلیل و تعمیر نسوان ملک خیل ، اعمار 5 باب سردخانه میوه جات را به جلسه پیشکش نموده در زمینه طالب هدایت گردیدند.
والی کابل به مراجع ذیربط هدایت سپردند تا در رابطه پیشنهادات ولسوالی خاکجبار اجراآت لازم نمایند.
سپس محترم علی احمد عظیمی رئیس مالی و اداری برنامه تحکیم ثبات وزرات شهرسازی و مسکن در رابطه پیشرفت کار اعمار مجتمع اداره به اشتراک کننده های جلسه گزارش ارایه نموده , فرمودند: طرح و دیزاین نقشه تعمیر کنفرانس های ولایت کابل تکمیل گردیده و غرض تائیدی به جلسه ارایه می گردد. همچنان نقشه و دیزاین ولسوالی چهارآسیاب و شورای ولایتی را با حاضرین جلسه شریک نمودند و مورد تائید قرار گرفت.
بالنوبه رئیس توقیف خانه ها به والی کابل از وضیعت دشوار و مشکلات فراوان معیشتی و اعاشوی و سایر مشکلات نظارت خانه ولایت کابل گزارش ارایه نمود , در رابطه به حل مشکلات از جلسه و جناب والی طالب هدایت شدند. جلسه اداری بمنظور حل مشکلات متذکره تصامیم لازم و عملی اتخاذ نموده و مراجع مربوطه وظیفه سپرد تا در هماهنگی با زون ۱۰۱ آسمایی کابل در این رابطه اقدام جدی صورت گیرد.
در اخیر جلسه به محترم محمد هارون بارکزی ترجمان اسبق مقام ولایت کابل از سوی ولایت کابل و برای محترم عصمت الله علیزی رئیس منابع بشری از سوی شورای ولایتی تقدیر نامه به پاس خدمات شایسته و فعالیت های های مثمرشان , توزیع گردید.
در ختم جلسه محترم سید عزیز احمد هاشمی رئیس جدیدالتقرر ریاست معارف ولایت کابل به اشتراک گنندگان جلسه از سوی والی کابل معرفی گردید.