امضا تفاهمنامه همکاری های فرهنگی و کلتوری میان ولایت کابل و نهاد فرهنگی- هنری (( هنر سالار))

امضا تفاهمنامه همکاری های فرهنگی و کلتوری میان ولایت کابل و نهاد فرهنگی- هنری (( هنر سالار))

۲۹ دلو ۱۳۹۶
تفاهمنامه همکاری متقابل میان اداره ولایت کابل و نهاد فرهنگی-هنری (( هنر سالار)) توسط محمد یعقوب حیدری والی کابل و محترم محمد امید شریفی رییس نهاد هنری (( هنر سالار)) با حضور داشت پوهنیار سیف الدین نظامی مشاور ارشد ولایت کابل در أمور اجتماعی ، روسای دفتر، خدمات تخنیکی و سکتوری، مالی و اداری و منابع بشری و کارمندان ولایت کابل در تالار کنفرانس های مقام ولایت کابل به امضاء رسید.
در ابتد توسط پوهنیار سیف الدین نظامی روی اهداف و مقاصد این تفاهمنامه و نکات اساسی آن به اشتراک کننده های محفل معلومات ارایه گردید.
سپس محمد امید شریفی ضمن ارایه معلومات در باره نهاد فرهنگی-هنری(( هنر سالار)) , از والی کابل بخاطر حمایت و همکاری شان در امر امضای تفاهنمامه متذکره ابراز خوشنودی و قدردانی نموده , فرمودند: بر مبنی تفاهمنامه هذا ما فرصت بیشتری دریافتیم تا در امر زیبایی بیشتر شهر دوستداشتنی ما کابل و مبدل ساختن چهره خشن و جنگ زده آن به نمای صلح آمیز و مهربان , تلاش لازم را انجام بدهیم. به أساس صحبت های قبلی ما با جناب والی کابل , هر دو طرف دراعاده فرهنگ , کلتور و هنر های مردمی این شهر و ولایت کابل درکل , مصمم هستیم.
متعاقبآ والی کابل طی صحبت های خویش گفتند, کابل پایتخت کشور عزیز ما دارای میراث گرانبها و ارزشهای تاریخی، فرهنگی و اجتماعی غنی می باشد. هرچند جنگ های دوامدار بیشتر ازهر بخش دیگر زنده گی ولایت و شهروندان آن , ارزش ها و داشته های فرهنگی و هنری آنرا صدمه زده است, اما من مطمین هستم که مردم فرهنگ پرور و هنر دوست این ولایت دست بدست هم داده , این داشته و ارزش تاریخی شانرا دوباره زنده خواهند نگهداشت. والی کابل فرمودند:فعالیت های مثمر فرهنگی , هنری و ورزشی بمثابه یگانه راه حل مشکلات روزافزون ناشی از جنگ و نابسامانی ها در کشور خواهد بود. ما از طریق این همکاری نه تنها فرهنگ اصیل کابل و کابلیان را زنده خواهیم نگهداشت, بلکه روحیه همسویی , همدیگر پذیری و تحمل پذیری را در بین شهر وندان این ولایت و کشور , نیز ترویج خواهیم داد. اداره ولایت کابل ضمن قدر دانی از همکاری و کارکرد های خلاقانه نهاد فرهنگی – هنری (( هنر سالار)) , در این تطبیق فعالیت های پیشبینی شده در این تفاهمنامه از هیچگونه همکاری ممکنه دریغ نخواهد کرد.
بعد طرفین روی بعضی از همکاری ممکنه دیگر چون تجلیل شایسته از میله عنعنوی نوروز, تدویر فستیوال های هنری , جشنواره هنری خرابات , تدویر کنسرت های هنری در مکاتب , بخصوص مکاتب ولسوالی های کابل , و سایر موارد صحبت مفصل نمودند.
محفل بعد از امضای تفاهمنامه و دعای خیر و صلاح مردم افغانستان و آرزوصلح و آرامش در کشور , به پایان رسید.
بر مبنی تفاهمنامه عقد شده فعالیت ذیل مشترکن انجام خواهد یافت:
• بهبود و گسترش فعالیت ها و خدمات کلتوری، فعال سازی و بهره برداری موثر و بالابردن ظرفیت و امکانات مقام ولایت کابل و جلب همکاری و مساعدت های در این زمینه ها
• بروز و رونمایی تغییرات مثبت در چهره و نمای ولایت کابل در عرصه های کلتوری هنری و تفریحی
• مساعد سازی زمینه های نقاشی روی دیوراهای امنیتی مقام ولایت کابل و سایر مقر ها ولسوالی های کابل
• تدویر نمایشگاه های زراعتی و دهقانی بخصوص در بادام باغ کابل و تدویر جشنواره های میوه ها و حاصلات زراعتی هر ولسوالی
• برنامه ریزی طرح و اجرای اقدامات مشترک در جهت آگاهی رسانی و نشراتی و بالا بردن معلومات در ولسوالی ها
• ارایه طرح دریافت منابع مالی برای احیا، بازسازی و بهره برداری قصر استالف و محلات مشابه
• سهمگیری در همه برنامه های ملی ولایت کابل که شامل اهداف هنرسالار میگردد