محترم محمد یعقوب حیدری والی کابل با محترم انجنیر نصیر احمد درانی وزیر زراعت آبیاری و مالدرای دیدار و ملاقات نمود.

محترم محمد یعقوب حیدری والی کابل با محترم انجنیر نصیر احمد درانی وزیر زراعت آبیاری و مالدرای دیدار و ملاقات نمود.

۱۲ جدی ۱۳۹۶

محترم محمد یعقوب "حیدری" والی کابل ضمن تبریکی به وزیر زراعت آبیاری و مالداری از خداوند متعال برای موصوف آرزوی موفقیت نمود.
محترم حیدری گفت: کابل پایتخت افغانستان و خانه مشترک تمام افغانها است همه وزارت خانه ها باید در پلان های خویش به شهر کابل و ولسوالی های این ولایت در زمینه تطبیق پروژه ها توجه خاص مبذول نمایند.
در این ملاقات والی کابل از دستاورد های وزارت زراعت آبیاری و مالداری در عرصه زراعت، باغداری و مالداری در ولسوالی های ولایت کابل اشاره نموده، ضمناً پیشنهادات خویش را در راستای ایجاد مارکیت های بزرگ فروش میوه جات و محصولات به سطح ولایت کابل در سال اینده نیز به وزیر زراعت، آبیاری و مالداری ابراز نمودند.
محترم انجنیر نصیراحمد درانی وزیر زراعت آبیاری و مالدرای ضمن اظهار سپاس و قدردانی از والی کابل افزود: که برای پیشرفت و انکشاف در کابل سعی و تلاش بیشتر می نماید. و وعده هر نوع همکاری را در زمینه تطبیق پروژه های زراعتی در سطح ولایت کابل و ولسوالی ها به والی کابل سپردند.
در این ملاقات روسای منابع بشری، زراعت، احیا و انکشاف دهات و اقتصاد نیز حضور داشتند.