محترم محمد یعقوب حیدری والی کابل با شماری از بزرگان و جوانان ولسوالی های چهارآسیاب و شکردره در دفتر کار شان دیدار و ملاقات نمود.

محترم محمد یعقوب حیدری والی کابل با شماری از بزرگان و جوانان ولسوالی های چهارآسیاب و شکردره در دفتر کار شان دیدار و ملاقات نمود.
۱۲ جدی ۱۳۹۶
بزرگان و جوانان ولسوالی های چهارآسیاب و شکردره از برنامه ها و تلاش های والی کابل در تمام عرصه ها و بخصوص استماع مشکلات مردم و جستجو راه حل های مناسب برای این مشکلات ستایش و قدردانی نمودند. این بزرگان و جوانان ضمن شریک نمودن مشکلات شان، در عرصه های بازسازی، معارف، صحت ، زراعت، آبیاری، مالدرای برق و دیگر بخش ها در ولسوالی های چهارآسیاب و شکردره با والی کابل، خواستار توجه مقام ولایت به این مشکلات شدند و نیز افزودند تا در این عرصه کاری های عملی و بنیادی برای مردم انجام دهند.
محترم محمد یعقوب حیدری والی کابل از بزرگان و جوانان ولسوالی های چهارآسیاب و شکردره اظهار قدردانی نموده و اطمینان داد که طبق پلان های منظم و ترتیب شده سال اینده در عرصه های امنیت، بازسازی، معارف، صحت ، زراعت، آبیاری، مالدرای و برق در تمام ولسوالیهای کابل به شکل متوازن کارهای اساسی صورت می گیرد که بالای زندگی مردم تاثیر مثبت خواهد گذاشت.
والی کابل از تمام باشنده گان ولایت کابل تقاضا نمود تا در بخش های متذکره با اداره ولایتی همکاری و حمایت همه جانبه نمایند.
والی کابل به بزرگان و جوانان ولسوالی های چهارآسیاب و شکردره اطمینان داد که به تمام مشکلات شان رسیدگی خواهد نمود.