والی کابل از برید جنرال محمد غنی رئیس ارکان قول اردو 215میوند و از مجروحین و مریضان که در حال حاضر در شفاخانه شهید سردار محمد داوود خان تحت مداوا قرار دارند، عیادت کرد.

والی کابل از برید جنرال محمد غنی رئیس ارکان قول اردو 215میوند و از مجروحین و مریضان که در حال حاضر در شفاخانه شهید سردار محمد داوود خان تحت مداوا قرار دارند، عیادت کرد.

۱۰ جدی ۱۳۹۶

محترم محمد یعقوب حیدری والی کابل ضمن بازدید و دلجویی از قهرمانی ها، فداکاری ها، شجاعت افسران، بریدملان و سربازان به نیکی یادآوری نموده افزود که شما سربازان، فرزندان راستین و صدیق وطن عزیر ما میباشید و مردم همیشه قدردان فداکاریها و جانبازیهای شما بوده و هستند. شما با روحیه ملی و مورال عالی رزمی از مردم و میهن قهرمانانه دفاع نموده و می نماید و برای مردم ما قابل افتخار می باشید.
محترم محمد يعقوب حیدری والى ضمن عیادت از مجروحین، پیام همدردی جلالتمآب رئیس جمهور را نیز به ایشان رسانید.

والی کابل از بارگاه خداوند متعال برای مجروحین و مریضان شفا عاجل استدعا نمود.

بالمقابل مجروحین و مريضان از تشریف آوری والی کابل سپاس و قدردانی نموده، افزودند که تا آخرین قطره خون و رمق حیات در دفاع از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی کشور، مال، جان و نوامیس ملی دفاع خواهند نمود.