محترم محمد یعقوب حیدری والی کابل با محترم ذبیح الله مجددی والی اسبق کابل در دفتر کار شان دیدار و ملاقات نمود.

محترم محمد یعقوب حیدری والی کابل با محترم ذبیح الله مجددی والی اسبق کابل در دفتر کار شان دیدار و ملاقات نمود.
۹ جدی ۱۳۹۶
محترم ذبیح الله مجددی والی اسبق کابل از کارکرد، فعالیت و برنامه ریزی های محترم محمد یعقوب حیدری والی کابل برای فراهم کردن تأمین امنیت ، صلح و باسازی، معارف، حکومتداری خوب و در بخش ارتباطات با مردم ستایش و قدردانی نموده، ضمن حمایت از برنامه های والی کابل وعده هرنوع همکاری را سپردند.
ایشان افزودند کابل پایتخت افغانستان است بناً نسبت به هر ولایت دچار مشکلات و چالش های بیشتر است. در سابق به ولایت کابل چندان توجه نشده بود، مگر جای خوشی است که رهبران حکومت وحدت ملی ضمن توجه جدی به ولایت کابل از پروگرام های اداره ولایتی حمایت و پشتبانی نیز می نمایند.
والی کابل از محترم ذبیح الله مجددی والی اسبق کابل اظهار سپاس و تشکری نموده گفت مهمترین هدف و مقصد ش خدمت نمودن به مردم است.
والی کابل افزود در آغاز کار ماموریت ش در ولایت کابل اولین کاری که انجام داده استماع نمودن مشکلات و پیشنهادات مردم بود. و به اساس آن به روسای ادارات ولایت کابل هدایت داد تا به ولسوالی ها رفته از فعالیت ها و برنامه های خویش به مردم گزارش ارایه نمایند.
این پروگرام دستاورد های زیاد داشته و از طرف مردم استقبال گرم شد و رضایت مردم را نیز کسب نمودیم.
والی کابل گفت امیداوار هستیم طبق پلان در پایتخت کشور در عرصه معارف، صحت، برق، آب، زراعت و مالداری در سال جدید دستاورد های مثبت داشته باشیم. تمام این اقدامات را در همکاری و هماهنگی با مردم و بزرگان کابل انجام خواهیم داد.