جلسه هیئت موظف ولایت کابل جهت تحقق پلان جمع آوری اسلحه و تجهیزات نظامی از نزد افراد مسلح غیر قانونی وغیر مسوول و خلع سلاح آنها


 

۶ جدی ۱۳۹۶
به اساس حکم جلالتمآب رئیس جمهور، نخستین جلسه هیئت موظف ولایت کابل جهت تحقق پلان جمع آوری اسلحه و تجهیزات نظامی از نزد افراد مسلح غیر قانونی وغیر مسوول و خلع سلاح آنها بااشتراک محترم محمد یعقوب"حیدری" والی کابل، محترم تورن جنرال حبیب الله احمدزی مشاور ارشد رئیس جمهور درامور امنیتی، محترم جنرال عبدالصبور ثابت رئیس امنیت ملی، محترم لوی پاسوال محمد سالم احساس سرپرست قوماندانی زون ۱۰۱ آسمایی کابل، رئیس سارنوالی عسکری زون ۱۰۱ آسمایی کابل و نماینده گان وزارت دفاع، ریاست عمومی امنیت ملی، اداره امور و اداره مستقل ارگانهای محلی در دفتر والی کابل تدویر یافت.
سپس والی کابل در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که دولت جهت تأمین امنیت ولایت کابل و سایر ولایات اراده قوی و مستحکم دارد، این کمپاین به منظور جلوگیری از تردد افراد مسلح غیر مسؤل در شهر کابل، شناسایی و جمع آوری اسلحه غیر مجاز به هدف تامین امنیت بهتر در شهر و ولسوالیهای کابل و سایر ولایات کشور راه اندازی شده است.
ایشان گفت: که هیچ فرد و یا گروهی از این امر مستثنی نبوده و این پروسه یکسان در سراسر کشور قابل تطبیق است.
والی کابل افزود که امروز در ولایت کابل این پروسه بطور رسمی آغاز شد که دست آوردها در این زمینه با رسانه ها و مردم شریک خواهد گردید.
والی کابل ضمن اظهار سپاس و قدردانی از رسانه ها، همکاری بیشتر آنها را در این زمینه تقاضا نمود.