والی کابل از سوی فدراسیون خبرنگاران ورزشی تقدیر شد

والی کابل از سوی فدراسیون خبرنگاران ورزشی تقدیر شد.

دومین کانگرس خبرنگاران ورزشی افغانستان به تاریخ ۹ قوس ۱۳۹۶ در مرکز رسانه های حکومت با اشتراک محترم محمد یعقوب حیدری والی کابل، محترم فضل هادی مسلمیار رئیس مشرانو جرگه، محترم حمید طهماسی سرپرست وزارت ترانسپورت، سایر زلاند رئیس فدراسیون خبرنگارن ورزشی، بیش از ۲۵۰ خبرنگار ورزشی از سراسر کشور و مسوولین المپیک ریاست تربیت بدنی و کریکت بورد افغانستان برگزار شد.

محترم حیدری والی کابل و حامی این کانگرس فعالیت های فدراسیون خبرنگاران ورزشی و اجتماع ۲۵۰ خبرنگار ورزشی کشور را یک دستاورد کلان برای فدراسیون خواند.

اقای حیدری افزود که فدراسیون خبرنگاران ورزشی در آینده در بخشهای آگاهی رسانی و معلومات برای جوانان همکار خوب حکومت باشد و میتواند که برای بهبود زندگی جوانان کمک نماید.

ساير زلاند رییس عمومی فدراسیون خبرنگاران ورزشی افغانستان گفت که فدراسیون خبرنگاران ورزشی افغانستان یگانه ارگان رسمی بین المللی خبرنگاران ورزشی در کشور است و این کانگرس عالیترین مقام فیصله های خبرنگاران ورزشی کشور میباشد.

آقای زلاند افزود که فدراسیون خبرنگاران ورزشی افغانستان در ۲۰۱۴ تاسیس شده و در ۱۵ اپریل ۲۰۱۵ توانست که عضویت فدراسیون جهانی را بدست بیاورد که ۱۶۳ کشور عضویت آن را دارا میباشد و از ۱۹۲۴ در این زمینه فعالیت میکند.

فضل هادی مسلمیار رییس مشرانو جرگه افغانستان در ضمن ابراز خوشحالی از برگزاری این کانگرس با دست اندرکاران این کانگرس وعده سپرد که در هر زمینه همکاری میکند و منتظر فیصله های خبرنگاران ورزشی میباشد.

آقای مسلمیار افزود که ادارات ورزشی باید همکار رسانه ها و بالخصوص فدراسیون خبرنگاران ورزشی افغانستان باشد .
در ختم محفل از سوی فدراسیون ورزشی خبرنگاران از والی کابل تقدیر بعمل آورد.