دیوار احاطوی مجتمع اداری مقام ولایت کابل افتتاح شد

دیوار احاطوی مجتمع اداری مقام ولایت کابل افتتاح شد.
6 قوس 1396
در محفلی که به مناسبت بهره برداری دیوار و برج های امنیتی مجتمع اداری مقام ولایت کابل در ولسوالی ده سبز تدویر گردیده بود، محترم محمد یعقوب "حیدری" والی کابل، محترم محبوب الله "محبی" معاون ولایت، محترم سید سعادت منصور نادری وزیر شهر سازی و مسکن، محترم رحیم الله مجاهد رئیس شورای ولایتی، روسای سکتوری و تحکیم ثبات، ولسوال و قوماندان امنیه ولسواالی ده سبز شماری از متنفذین این ولسوالی و نماینده گان رسانه ها اشتراک ورزیده بودند.
در آغاز معاون ولایت ضمن خوش آمدید گفتن به اشتراک کننده گان محفل یاد آور گردید: که طی ربع چهارم سال 1391 مقام ولایت کابل طرح پلان انکشافی پنج ساله 1392 الی 1396 روی دست گرفت که بعد از طی مراحل این پلان تصویب کمیته انکشافی ولایتی را اخذ نموده و به تطبیق سپرده شد. در این پلان انکشافی در پهلوی سایر پروژه ها اعمار مجتمع اداری ولایت کابل نیز در نظر گرفته شده بود که طرح پروژه یاد شده به شورای محترم وزیران وقت ارایه و طی مصوبه شماره 4 مورخ 26/1/1392 شورای محترم وزیران مورد تائید قرار گرفت.
ایشان افزودند: از آنجایکه ولایت کابل با داشتن جمعیت در حدود بیش از شش میلیون نفوس در شهر و چهارده ولسوالی بیشترین عرضه خدمات را در سطح ولایات افغانستان دارد، همچنان موجودیت ادارات واحد های دومی اینولایت در نقاط مختلف شهر و در بعضی مکانهای کرائی باعث شده است که عرضه خدمات برای شهروندان ولایت کابل به صورت بهتر ارایه نگردد. با اعمار این مجتمع تمام ادارات واحد های اداری مربوط ولایت در یک مکان موقعیت گرفته و عرضه خدمات را تسریع خواهد بخشید. همچنان موقعیت که این مجتمع قرار است در آن اعمار گردد نقطه وصلی میان کابل فعلی و کابل جدید میباشد که در آینده ارایه خدمات را برای تمام باشنده گان کابل بزرگ مهیا خواهد ساخت.
وزیر شهرسازی و مسکن، از تکمیلی دیوار احاطوی و برج‌های مراقبتی مجتمع اداری ولایت کابل، ابراز خرسندی کرده و اظهار داشت که این پروژه از لحاظ موقعیت، جای مناسبی برای همه‌ی واحدهای مربوط به ولایت کابل است که تمامی نیازمندی‌های اداری آن را برآورده می‌کند.
وی، ابراز کرد که انتقال واحدهای اداری ولایت کابل به مجتمع جدید پس از تکمیلی آن، دو مشکل اساسی و عمده این اداره و همشهریان را رفع خواهد کرد، یکی از ازدحام بیش از حد در شهر کاسته میشود و دیگر این که جای مناسبی برای کارمندان اداره متذکره فراهم شده و خدمات بهتری به هم‌وطنان ارایه خواهد شد. وی هم‌چنان خاطرنشان ساخت که به زودی کار عملی تعمیر اداری ولایت کابل و هم‌چنین ساخت لند اسکیب ساحه یاد شده، آغاز می شود.

سپس محترم محمد یعقوب حیدری والی کابل یاد آور شد که: در سالهای گذشته توجه خاص به ولایت کابل مبذول نشده، تعمیر فعلی مقام ولایت جای مناسب برای کارمندان خویش ندارد. کارکنان مقام ولایت بیشتر شان در زیر زمینی ها و بخش ثبت احوال نفوس با تمام نواحی آن در کانتینر ها و دوکان ها کار میکنند.
والی کابل، ضمن قدردانی از توجه وزارت شهرسازی و مسکن، برای ساخت و ساز کشور، گفت که ساخت مجتمع اداری ولایت کابل، یکی از ضروریات مبرم این اداره بوده و با تکمیل شدن پروژه مذکور قسمت بزرگی از مشکلات‌شان حل میشود. محترم محمد یعقوب حیدری ابراز امیدواری کرد که با تکمیل شدن این پروژه خدمات بهتری را به مردم ارایه کنند.
محترم رحیم الله مجاهد رئیس شورای ولایتی کابل سخنان والی کابل و وزیر شهر سازی و مسکن را تائید نموده و در زمینه وعده هرنوع همکاری را سپردند.
قابل تذکر است که این پروژه در ولسوالی ده سبز کابل موقعیت داشته و طول دیوار احاطه مجتمع اداری ولایت کابل در حدود 990 متر است و کار آن از سوی (تحکیم ثبات وزارت شهرسازی و مسکن)، انجام شده است.