محترم محمد يعقوب حيدرى والى کابل در دهمین جلسه کمیته مشترک رسانه ها و حکومت اشتراک نمود

محترم محمد يعقوب حيدرى والى کابل در دهمین جلسه کمیته مشترک رسانه ها و حکومت اشتراک نمود

ګزارش و عکس ها از صفحه دفتر مطبوعاتى معاون دوم رئيس جمهور
..........
بعد از ظهر روز 15 عقرب 1396 جلسه کمیته مشترک رسانه ها و حکومت با حضور اعضای این کمیته به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس آن کمیته، برگزار شد.
معاون رئیس جمهور در ابتدا از ایجاد هماهنگی های مؤثر میان نهاد های مرتبط در بررسی قضایای خشونت علیه خبرنگاران و تقویت آزادی بیان تشکر کرد و تأکید کرد که آزادی بیان یک اصل اساسی است که قانون اساسی افغانستان صیانت از آن را وظیفه تمام شهروندان افغانستان و حکومت دانسته است.
وی افزود: درمواردی که مسایل امنیتی ایجاب می کند باز هم باید میکانیزم سنجیده شود که به آزادی بیان آسیب وارد نگردد.
در این جلسه نخست، وزارت امور داخله پیرامون اجراآت در مورد قضایای خشونت علیه خبرنگاران گزارش داد. براساس این گزارش از مجموع 172 قضیه خشونت علیه خبرنگاران 41 قضیه خشونت بررسی و به نهاد های عدلی و قضایی فرستاده شده و 69 قضیه دیگر پس از بررسی، نهاد های مرتبط به خشونت مشخص و از آنان در خواست شده است که در قسمت تحقیق و پیگیری قضایا با وزارت داخله همکاری داشته باشند.
به اساس گزارش وزارت امور داخله 38 قضیه از قضایای خشونت علیه خبرنگاران، دارای اطلاعات ناقص بوده اند که پس از دریافت شماره تلفن و پیگیری آنان، معلوم شده است که شماری از آنان قبلا مصالحه کرده و برخی هم به دلیل عدم موجودیت اسناد، از ادعای شان صرف نظر کرده اند. در گزارش وزارت داخله همچنین آمده است که به تعداد 22 قضیه تحت کار و بررسی است که نتیجه آن بعدا گزارش خواهد شد.
در این گزارش وزارت امور داخله از قضیه توهین به سردار محمد سروری خبرنگار تلویزیون شمشاد در ولایت هلمند توسط رئیس صحت عامه آن ولایت، قضیه تهدید بریالی رحیمی خبرنگار تلویزیون آریانا و شاپور بختیار خبرنگار طلوع نیوز اشاره کرد وگفت این قضایا بین جوانب قضیه به اساس صلاحدید خود شان حل و فصل شده است. به گزارش وزارت امور داخله قضیه تهدید علیه اسماعیل شهامت خبرنگار بی بی سی مسئله اختلاف یا خشونت نبوده و مرتکبین هدف سرقت وسایل وی را داشته است.
طبق گزارش وزارت امور داخله قضیه بسم الله وطن دوست خبرنگار رادیو شیبه در ولایت قندهار، قضیه لت و کوب شدن نوروز رجا توسط محافظین لالی حمیدزی نماینده پارلمان، قضیه خشونت علیه پدر و برادر امیرالله ثاقب توسط والی خوست، قضیه لت و کوب احمد جاوید زیارت جاهی خبرنگار تلویزیون طلوع در ولایت هرات و قضیه لت و کوب شدن الیاس طاهری خبرنگار در ولایت بامیان توسط محافظین رئیس جمهور در سال1395 و نیزقضیه لت و کوب شدن غلام سخی احمدی مسؤول رادیو سیستان در ولایت نیمروز تحت بررسی و رسیدگی است.
گفتنی است که قضیه خشونت علیه احمد جاوید زیارت جاهی طبق هدایت مستقیم رئیس جمهور مورد بررسی قرار گرفته است.
استاد سرور دانش در این جلسه به وزارت امور داخله هدایت داد که قضایای خشونت علیه خبرنگاران در مرحله کشف نباید معطل بماند و باید به صورت مطمئن و سریع بررسی و به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شود.
قابل ذکر است که طبق گزارش وزارت امور داخله، 14 قضیه از قضایای خشونت علیه خبرنگاران که توسط یونسکو به این وزارت مواصلت ورزیده بود، بررسی و گزارش شده و باقی قضایا تحت بررسی است. سازمان یونسکو قبلا طی یک نامه رسمی 36 قضیه قتل خبرنگاران در افغانستان را از جانب افغانستان خواهان پیگیری شده بود.
دراین جلسه همچنین اداره مستقل ارگان های محل از برگزاری جلسات کمیته های ولایتی کمیته مصئونیت خبرنگاران و رسانه ها به جلسه گزارش داد و گفت روند برگزاری این جلسات در ولایت ها به صورت منظم به پیش می رود. این اداره به قضایای خشونت علیه خبرنگاران در ولایات نیز اشاره کرد و گفت که قضیه حمله بر منیر احمد فرهاد سخنگوی مقام ولایت بلخ مورد بررسی قرار دارد.
همچنین براساس اجندای جلسه از کارکرد کمیته رهنمود مشترک مبنی بر تنظیم یک طرزالعمل در مورد همکاری رسانه ها و نیروهای امنیتی به جلسه گزارش داده شد. بر اساس این گزارش تاکنون سه جلسه مشترک در این زمینه برگزار شده است و پس از نهایی شدن طرح، به جلسه کمیته مشترک ارائه خواهد شد.
گفتنی است که در جلسه گذشته کمیته مشترک رسانه ها و حکومت، وزارت اطلاعات و فرهنگ، فدراسیون ژورنالیستان، وزارت داخله و ریاست امنیت ملی موظف شده بودند که در زمینه چگونگی تعامل میان نیروهای امنیتی و خبرنگاران در موقع رویداد حوادث تروریستی، رهنمودی را به صورت یک لایحه تنظیم و به کمیته ارائه نمایند.
همچنین بر اساس اجندا نماینده وزارت اطلاعات وفرهنگ درمورد صندوق حمایت از خبرنگاران و نیز مسئله جواز فعالیت رسانه ها به جلسه گزارش داد. براساس این گزارش مدت جواز فعالیت 1682 رسانه به اتمام رسیده و از طرف این رسانه ها تاکنون اقدامی صورت نگرفته است. در این گزارش همچنین افزوده شد که جلسات مشترک اعضای صندوق حمایت از خبرنگاران برگزار می گردد و روی طرزالعمل صندوق و سایر مسایل مربوطه کار جریان دارد که پس از نهایی شدن به جلسه ارائه خواهد شد.
در این جلسه در مورد پیشنهاد بسته شدن واتس آپ و تلگرام نیز از جانب اعضای فدراسیون ژورنالیستان و دیگر اعضای جلسه به صورت مفصل بحث وبررسی صورت گرفت.
سرانجام با جمع بندى استاد دانش فیصله گردید که ادامه بررسی قضایای خشونت علیه خبرنگاران و نیز پیشنهادات صندوق حمایت از ژورنالیستان جزء اجندای اصلی جلسه بعدی گرفته شود. در این جلسه به وزارت اطلاعات و فرهنگ هدایت داده شد که در تعامل با رسانه ها، بحث تمدید جواز فعالیت آنان مورد بررسی قرار بگیرد و نیز موضوع مالیات و تعدیل قانون مالیات در مورد عفو مالیات رسانه ها ی چاپی پیگیری شود. در مورد پیشنهاد مسدود شدن برنامه های واتس آپ و تلگرام و حساب های اشخاص در شبکه های اجتماعی نيز از طرف معاون رئيس جمهور تأکید شد که این اقدام مغایر اصل آزادی بیان و در تضاد با قانون اساسی کشور و غیر قابل قبول است و باید هرچه زودتر از سوی نهادهای مربوطه در این رابطه رفع ابهام صورت گیرد. همچنین تأکید شد بر این که آزادی بیان از دستاوردهای مهم حکومت است و به هیچ صورت حکومت اقدامی نخواهد کرد که آزادی بیان و روند اطلاع رسانی صدمه ببیند.