محمد‌ اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در دیدار با حامد اکرم والی کابل، مسئولین ادارات کابل، ولسوالان، بزرگان، متنفذین و جوانان ولسوالی های چهارده گانه ولایت کابل، مشکلات، پیشنهادات و نظریات آنان‌ را استماع نمود.

محمد‌ اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در دیدار با حامد اکرم والی کابل، مسئولین ادارات کابل، ولسوالان، بزرگان، متنفذین و جوانان ولسوالی های چهارده گانه ولایت کابل، مشکلات، پیشنهادات و نظریات آنان‌ را استماع نمود.

در این دیدار که در قصر سلام خانۀ ارگ انجام شد، ابتدا سید جلال به نمایندگی از ولسوالی میربچه کوت، حاجی محمد احسان به نمایندگی از ولسوالی شکردره، سید وزیر به نمایندگی از ولسوالی گلدره، عبدالولی به نمایندگی از ولسوالی فرزه، عبدالحکیم عبدالرحیم‌زی به نمایندگی از ولسوالی کلکان، سیدجمال هاشمی به نمایندگی از ولسوالی استالف، شجاع الدوله به نمایندگی از ولسوالی قره باغ، نیلوفر ابراهیمی از ولسوالی پغمان، حاجی گل محمد از ولسوالی بگرامی، کفیل نظر‌محمد از ولسوالی چهارآسیاب، انجنیر میر افضل از ولسوالی خاک جبار، حاجی اسدالله از ولسوالی موسهی، سکینه خاوری از ولسوالی ده سبز و مجنون مخلص از ولسوالی سروبی صحبت کردند.

آنان از رئیس جمهور تشکری کردند که به سلسلۀ دیدارهایش با اقشار مختلف کشور، با آنان نیز فرصت دیدار را فراهم نمود تا خواست های قانونی شان را با طرح های مشخص ارائه نمایند. همچنان آنها از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور و برنامه های امنیتی، توسعه‌وی و انکشافی حکومت، حمایت خویش را ابراز داشتند.

سخنرانان مذکور از سیاست خارجی و پلان های انکشافی رئیس جمهور در داخل کشور ستایش کردند و خواستار شمولیت ولسوالی های کابل در پلان امنیتی کابل گردیدند.

آنان از توسعه و انکشاف بخش های مختلف ولسوالی های دند شمالی ابراز خرسندی نمودند و در کنار آن پیشنهادات مشخص شان را در رابطه به بهبود معارف، صحت و برق و ایجاد بندهای آب به رئیس جمهور مطرح کردند و مناطق مربوط به ولسوالی کوهدامن را مهمان خانه شهریان کابل دانستند که همه روزه صدها تن از باشنده‌گان کابل به آنجا میروند.

به گفتۀ آنان عرض جادۀ که به مسیر شمالی امتداد یافته است، کم‌تر بوده و به دلیل ازدحام همواره مسدود می‌باشد. آنان در همه‌ی این بخش‌ها خواستار توجه خاص رئیس جمهور شدند.

سخنرانان همچنان، ولسوالی های دند شمالی را از لحاظ میوه به خصوص حاصلات انگور مهم دانستند و خواستار توجه خاص حکومت در زمینۀ ایجاد سرد خانه ها و بازاریابی برای محصولات زراعتی شان شدند.

به همین ترتیب آنان از کمبود آب شکایت کرده گفتند که با احداث بند شاه و عروس و بند های دیگر در این مناطق، بسیاری مشکلات شان رفع خواهد شد. همچنان آنان خواستار بازسازی تخت استالف، اعمار ساختمان پوهنتون، ازدیاد تشکیل معارف و اقدام جدی علیه افراد مسلح غیر مسئول گردیدند.

آنان ضمن اینکه خواهان تعین خطوط فاصل میان ناحیه ها و ولسوالی های ولایت کابل گردیده، گفتند: از اینکه ناحیه ها همه روزه وسعت پیدا می کنند و عدم موجودیت هماهنگی میان مسئولین ناحیه ها و ولسوالی ها، برخی محلات، از ساحۀ پوشش امنیتی و انکشافی بیرون می مانند.

همچنان آنها بر انکشاف متوازن تاکید کرده گفتند که در اکثر ولسوالی ها مناطقی وجود دارد که سرک های پخته نداشته و فاقد خدمات صحی، تعلیمی و انکشافی نیز می باشند. مجنون مخلص در رابطه به مشکل ولسوالی سروبی گفت که در منطقه آنان سه بند برق مهم وجود دارد که برای کابل و ننگرهار برق می رساند و آنان از سالهای زیادی بدینسو این سرمایه ها را حفاظت کرده اند، اما خودشان برق ندارند.

آنان خواستار توجه حکومت در زمینه ایجاد پارک های صنعتی، توسعۀ زراعت و انکشاف دهات و اعمار شهرک ها برای مهاجرین گردیدند و طرح های مشخص شان را مطرح کردند.

رئیس جمهور غنی پس از استماع صحبت های آنان، از تمام اشتراک کننده گان تشکری کرد که حمایت های شان را از برنامه های حکومت ابراز داشتند و خواست های مشخص خویش را مطرح کردند.

رئیس جمهور گفت که حکومت برای زون پایتخت که ولایات همجوار کابل شامل آن می شوند، به شمول ایجاد پارک های صنعتی، شهرک ها، احداث سرک ها و تمدید انرژی، پلان های مشخص انکشافی را در نظر دارد. همچنان رئیس جمهور به وزرای سکتوری و مسئولین ادارات مربوطه هدایت داد که گزارش خویش را در رابطه به برنامه های اقتصادی و انکشافی ولسوالی های کابل ترتیب نمایند تا در روشنایی پیشنهادات متذکره، یک تعداد پروژه ها در شهر کابل و شماری دیگری هم در ولسوالی ها به ترتیب عملی گردد.

رئیس جمهور غنی، هر ولسوالی کابل را از نگاه منابع طبیعی، آب و حاصلات مهم دانسته گفت: مشکل این بوده که آب ولسوالی های متذکره به گونۀ درست مدیریت نشده است و در این خصوص باید گام های جدی برداشته شود. وی افزود که برای بدست آوردن زمین بخاطر اعمار پارک های صنعتی، چالش های زیادی وجود دارد و هدایت داد تا سیستم توزیع زمین، ارزان و آسان گردد.

رئیس جمهور خطاب به اشتراک کننده گان گفت که اتحادیه ها بسازند تا حکومت برای محصولات شما بازاریابی نماید و سرمایه گذاران را تشویق نمایید که در ولسوالی ها سرمایه گذاری کنند زیرا اگر در هر ولسوالی سرمایه گذاران آمادۀ سرمایه گذاری شوند، یک تیم خاص از سوی حکومت با آنان همکاری خواهد کرد.

رئیس جمهور کشور با اشاره به نقش زنان در سکتور زراعت، گفت: تجارب نشان داده زنانی که در زراعت سهم گرفته اند، زندگی خانوادگی آنان از نگاه اقتصادی بهتر شده است. وی یکبار دیگر بر نقش زنان در سکتور زراعت تاکید کرد.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد که وزارت شهرسازی در حال ایجاد فابریکه مواد ساختمانی پیش ساخت است و با فعال شدن فابریکه مذکور، ابتدا ساختمان مکاتب و ولسوالی های کابل ساخته خواهد شد.

رئیس جمهور، عدم انکشاف متوازن در ولسوالی های ولایت کابل را پذیرفت و اضافه نمود که ولسوالی های خاک جبار و موسهی کابل نسبت به ولسوالی درواز بدخشان و ولسوالی های دایکندی و پکتیکا، بیشتر عقب مانده اند.

محمد اشرف غنی گفت که اکنون حکومت‌، دارای طرح های توسعه‌وی و انکشافی بوده و ارادۀ قوی به ‌خاطر عملی کردن طرح های متذکره دارد و در حال مبدل شدن به یک قدرت در راستای خدمتگذاری به مردم است.

در اخیر این دیدار رئیس جمهور گفت که شما افتخار افغانستان هستید، هر کدام تان به همدیگر روابط مستحکم و عمیق دارید و این وحدت را باید حفظ کنید، زیرا موفقیت و پیروزی ما در وحدت ما نهفته است و وحدت است که آیندۀ ما را تضمین می کند.