والی کابل با هیئت بلند پایه‌ی (جایکا) جاپان در دفتر کارش ملاقات نمود

والی کابل با هیئت بلند پایه‌ی (جایکا) جاپان در دفتر کارش ملاقات نمود

 

جلالت‌مآب عبد الجبار تقوی والی کابل در نشستی با هیئت رهبری جایکا پیرامون طرح و اعمار شهر جدید کابل و پلان ساخت مجتمع اداری ولایت کابل در دفتر کاری‌شان گفت و گو نمودند.

در این جلسه محترم والی کابل از زحمات و تلاش‌های کشور جاپان سپاس گذاری نموده اظهار داشتند که طرح و تطبیق پلان شهر جدید کابل ضمن حل مشکلات ساکنین این ولایت، به معنای پیوستن رویاهای شهروندان پایتخت به واقیعت است.

به همین منظور جلالت‌مآب والی کابل؛ بنای شهر جدید کابل را از مهم‌ترین برنامه‌های خواند که برای مردم کابل و پایتخت کشور از هر جهتی می‌تواند مؤثر باشد که شهر کابل با موجودیت کابل جدید به صفت زون تجارتی که شامل تسهیلاتی دیگری مانند: توسعه قرا و قصبات، انکشاف زیر بناها، حفظ‍‌الصحه محیطی، رشد و انکشاف اقتصادی، ایجاد پارک‌های سبز و تفریحی در اطراف و مرکز شهر و فراهم سازی رفاه و آسایش بهتر یک زندگی شهری می‌شود که در منطقه بی‌نظیر خواهد بود.

هم‌چنان محترم والی کابل از وجود 478 جریب زمین که در ساحه‌ی تنگی تره‌خیل کابل قرار دارد و قرار است مُجتمع اداری ولایت کابل در آن احداث گردد با تفصیل به هیئت مذکور تشریح نمودند و اعمار مجتمع اداری ولایت کابل را ایجاد و تسهیلات فرا راه شهریان کابل باعث بهبود حکومت داری خوب در ولایت کابل خواند.

در اخیر هیئت رهبری جایکا از چگونگی کارکرد و همکاری‌شان در انکشاف شهر جدید کابل به محترم عبدالجبار تقوی والی کابل معلومات داده و از ایشان خواهان همکاری ولایت کابل و ادارات ذیربط پیرامون انکشاف شهر جدید کابل و ساخت مجتمع اداری این ولایت شدند که بالمقابل محترم والی کابل وعده‌ی هر نوع همکاری را به هیئت مذکور دادند.