جلسه‌ی امنیتی نیروهای امنیتی ولایت کابل دایر گردید

جلسه‌ی امنیتی تحت ریاست محترم عبدالجبار تقوی والی کابل در دفتر کاری محترم جنرال محمد ظاهر ظاهر قوماندان زون 101 آسمائی کابل، با اشتراک تورن جنرال قدم شاه شهیم قوماندان فرقه 111 کابل، جنرال مرزا جان رحیمی رییس امنیت ملی کابل، جنرال  نیرو های ترکی در قوای آیسف، و تعدادی از جنرالان و کارمندان امنیتی این ولایت دایر گردیده بود بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

نخست مسئولین امور امنیتی هر کدام بالنوبه گزارشات و دست‌آوردهای ‌شان را در خصوص چگونگی اوضاع امنیتی و تأمین امنیت در کابل ارایه نمودند و از هر لحاظ اوضاع امنیتی را قناعت بخش خوانده از همکاری و حمایت مردم ابراز قدردانی نمودند.

همچنان جنرال نیروهای ترکی در قواه‌ آیسف در عرصه‌ی تأمین امنیت و هم‌کاری با نیروهای امنیتی به منظور دفع تهدید و چالش‌های امنیتی به  محترم والی کابل وعده‌ی همکاری نمودند که متعاقباً جلالتماب والی کابل از همکاری‌های نیروی نظامی و ملکی کشور دوست ترکیه اظهار رضایت و قدردانی نمود.

محترم والی کابل ازتلاش و زحمات شبانه روزی نیروهای امنیت ملی، اردوی ملی، پولیس ملی و ریاست عمومی ترافیک اظهار قدردانی نموده تأکید کرد که آرامش و امنیت موجود در کابل حاصل تلاش‌های خسته‌گی ناپذیر شما منسوبین امنیتی است.

والی کابل گفت که: راحت‌شان را مردم در زحمت شما جستجو می‌کنند باید شما بیدار باشید تا مردم ما خواب آرام داشته باشند.

در اخیر محترم والی کابل با تقدیر از مسئولین امنیتی روی فرد فرد نیروهای امنیتی را قابل بوسیدن دانسته ایشان را بیشتر به انجام وظایف شان ترغیب نمود.