توزیع مواد کمکی بهآسیب دیدگان حمله انتحاری مورخ26 میزان سال روان در ساحهقابلبای شهرکابل

 

یوم چهارشنبه مورخ اول عقرب سال روان خورشیدیولایت کابل به همکاری دفتر محترم IRD   به سلسله برنامه های امدادی شان به آسیب دیدگان و متضررین حادثات انتحاری تحت نام "برنامه دوم مساعدت با افغانهای ملکی" یک مقدار مواد  خوراکی و امور منزل را کمک کردند.  این مساعدت از طرفاحمد مسعود ننگ کارشناس انکشاف اقتصادی ولایت کابل، محترمه ثریا پیکان معین شهدا و معلولین وزارت کار و امور اجتماعی وآقای تونی رییس دفترIRD،برای 10 فامیل آسیب دیده و خساره مندحادثه مذکور  در صحن حوزه نهم پولیس توزیع گردید.  این مواد که شامل: آرد، برنج، روغن، بوره، لوبیا، نخود، چای، کمپل، یک تخته قالین و سایر اسباب و ضروریات آشپزخانه که قیمت مجموعی آن به 400 دالر امریکایی میرسید بگونه شفاف و عادلانه به مستحقین آن سپرده شد،که این روند باعث خوشی مردم گردیده از همدردی و نوازش دولت خصوصاً مقام ولایت کابل و دفتر محترم IRD ابراز تشکر و امتنان نمودند.

این کمک ها از جمله مساعدت های فوری برای آسیب دیدگان حملات بوده به تعقیب آن برای ورثه شهداء و مجروحین حادثه کمک های تعقیبی نیز صورت خواهد گرفت که شامل: ساختن کارگاه های مسلکی، مالداری، ایجاد فارم های مرغداری و گاوداری، برنامه ریزی پروگرامهای آموزشی حرفه ای (خیاطی، گلدوزی و چرم دوزی)، ارایه خدمات طبی، آموزش برنامه های آموزشی تعلیمی و ارایه مشوره ها برای آسیب دیدگان حادثات جنگ که با تکالیف روحی سردچار گردیده اند،  بگونه مقطعی با ایشان صورت خواهد گرفت.