گزارش از ولسوالی سروبی ولایت کابل

ولسوالی سروبی ولایت کابل :

عبدالجبار تقوی والی کابل بعد از برنامه ریزی و سازماندهی برای کمک های اولیه به سیلاب زده گان ولسوالی سروبی از ولسوالی سروبی دیدار بعمل آورد. والی کابل بعد از رساندن پیام تسلیت رییس صاحب جمهور به وارثین شهدا و زخمیان این آفت خود و حکومت را شریک در درد و غم مردم ولسوالی مذکوره خواند.

در حین دیدار از مردم و از خسارات برجا مانده ولسوالی سروبی در اثر سیلاب های سرازیر شده رییس جمهور افغانستان در یک تماس تلیفونی با والی کابل نیز پیام تسلیت اش را به مردم ولسوالی سروبی ابراز نمود.

والی کابل مشکلات همه مردم ولسوالی سروبی را درعرصه خسارات جانی و مالی شان  ارزیابی نمود و کمک و همکاری همه جانبه اش را اعلان نمود . قبل از همه تیم سیار صحی را هدایت داد تا برای مانع شدن از شیوع امراض اقدامات لازم انجام دهند.

رهبری ولایت کابل همه موسسات کمک رسان را هماهنگ نموده و مدیریت شان را در زمینه سروی خسارات و رساندن کمک اجرا نمود.