اعلانات

  • اعلان #داوطلبي #تیل مورد ضرورت مقام ولایت #کابل؛

    رده : عمومی

    آمریت تهیه، ریاست مالی و اداری ولایت کابل جهت مصرف وسایط ترانسپورتی خویش برای یک‌سال؛ از شروع ماه جدی سال 1395 الی اخیر قوس 1396 به دو نوع تیل دیزل و پطرول، طور قرار داد ضرورت دارد. 1- پطرول خالص بمقدار 32400 لیتر 2- دیزل...

  • عقد قرار داد قرطاسیه باب سال مالی ۱۳۹۵ ولایت کابل

    رده : عمومی

    عقد قرار داد قرطاسیه باب سال مالی ۱۳۹۵ ولایت کابل ریاست مالی و اداری ولایت کابل به تعداد (۵۷) قلم قرطاسیه بابا مطبوع و غیر مطبوع از قبیل رنگ های پرنتر و ماشین فوتوکاپی مختلف النوع ضرورت شعبات مربوطه خویش بابت سال مالی ۱۳۹۵ به چهار ربع ضرورت...

صفحه 3 از 3
قبل123بعد