اعلانات

 • اعلان #داوطلبي #تیل مورد ضرورت مقام ولایت #کابل؛

  رده : عمومی

  اعلان #داوطلبي #تیل مورد ضرورت مقام ولایت #کابل؛ آمریت تهیه، ریاست مالی و اداری ولایت کابل جهت مصرف وسایط ترانسپورتی خویش برای یک‌سال؛ از شروع ماه جدی سال مالی 1397 الی اخیر قوس 1397سال مالی به دو...

 • اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد

  رده : عمومی

  اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد فورم شماره: P_02 بدین وسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که ولایت کابل در نظر دارد٬ قرارداد گاز مورد ضرورت شعبات مرکز و ولسوالی های خویش را با شرکت تجارتی...

 • اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد

  رده : عمومی

  اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد فورم شماره: P_02 بدین وسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که ولایت کابل در نظر دارد٬ قرار داد ترمیم و رنگمالی تعمیر ولسوالی های میربچه کوت و استالف را با شرکت...

 • عقد قرار داد قرطاسیه باب سال مالی ۱۳۹۶ ولایت کابل

  رده : عمومی

  عقد قرار داد قرطاسیه باب سال مالی ۱۳۹۶ ولایت کابل عقد قرار داد قرطاسیه باب سال مالی ۱۳۹۶ ولایت کابل ریاست مالی و اداری ولایت کابل به تعداد (۶۲) قلم قرطاسیه بابا مطبوع و غیر مطبوع از قبیل رنگ...

 • اعلان #داوطلبي #تیل مورد ضرورت مقام ولایت #کابل؛

  رده : عمومی

  آمریت تهیه، ریاست مالی و اداری ولایت کابل جهت مصرف وسایط ترانسپورتی خویش برای یک‌سال؛ از شروع ماه جدی سال 1395 الی اخیر قوس 1396 به دو نوع تیل دیزل و پطرول، طور قرار داد ضرورت دارد. 1- پطرول خالص بمقدار 32400 لیتر 2- دیزل...

 • عقد قرار داد قرطاسیه باب سال مالی ۱۳۹۵ ولایت کابل

  رده : عمومی

  عقد قرار داد قرطاسیه باب سال مالی ۱۳۹۵ ولایت کابل ریاست مالی و اداری ولایت کابل به تعداد (۵۷) قلم قرطاسیه بابا مطبوع و غیر مطبوع از قبیل رنگ های پرنتر و ماشین فوتوکاپی مختلف النوع ضرورت شعبات مربوطه خویش بابت سال مالی ۱۳۹۵ به چهار ربع ضرورت...

صفحه 3 از 3
قبل123بعد