اعلان داوطلبی(110) قلم قرطاسیه باب رنگ پرنتر و ماشین فوتوکاپی مورد ضرورت ولسوالی های چهاده گانه و مرکز ولایت کابل

 

قرطاسیه مورد ضرورت شعبات مرکز و ولسوالی های ولایت کابل (۱).

                ریاست مالی و اداری  ولایت کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پـــــروسه داوطلبی ((110) قلم قرطاسیه رنگ پرنتر و ماشین فوتوکاپی مورد ضرورت شعبات مرکز و ولسوالی های چهارد گانه بابت سال مالی 1399؛ رسانیده ولایت کابل) اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در مقابل پرداخت (۵۰۰) افغانی از اداره ولایت کابل بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ۲۱ روز کاری ( مدیریت تهیه آمریت تهیه و خدمات ریاست مالی و اداری ولایت کابل) واقع ناحیه دوم شهر کابل چهاراهی صدارت مقام ولایت کابل ارائیه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت بانک گرنتی و یا پول نقد به مبلغ (40000) افغانی و جلسه آفر گشایی و زمان برگزاری آفر گشایی ساعت یک 1:00 بعد از ظهر( بعد از نشر اعلان الی مدت ۲۱ روزکاری ) در تالار کنفرانس های ولایت کابل تدویر میگردد.