اعلان داوطلبی (۱۲۳) قلم اجناس داغمه جات ولایت کابل

 

لیلام (۱۲۳) قلم اجناس داغمه جات ولایت کابل (۲).

            ریاست مالی و اداری ولایت کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی ( ۱۲۳ قلم اجناس دغمه ولایت کابل) اشتراک نمایند

تضمین آفر بصورت بانک گرنتی و یا پول نقد به مبلغ (۱۳۵۱ سیزده صدو پنجاه و یک ) افغانی و جلسه داوطلبی و زمان برگزاری داوطلبی روز شنبه ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر  بعد از نشر اعلان مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ در ولایت کابل چهاراهی صدارت تدویر میگردد.