اعلانات

 • ترمیم و رنگمالی مدیریت های مخابرات ولسوالی های میربچه کوت، پغمان و سروبی ولایت کابل

  رده : عمومی

  ترمیم و رنگمالی تعمیر مدیریت مخابرات ولسوالی ها میربچه کوت پغمان وسروبی ریاست مخابرات ولایت کابل فورم شماره:P_01 اعلان تدارکات ترمیم و رنگمالی مدیریت های مخابرات ولسوالی های میربچه کوت، پغمان و سروبی ولایت کابل ریاست مالی و اداری...

 • اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد ۶۲ قلم قرطاسیه مورد ضرورت شعبات مرکز و ولسوالی های ولایت کابل.

  رده : عمومی

  فورم شماره: P_02 بدین وسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که ولایت کابل در نظر دارد؛ قرارداد (۶۲) قلم قرطاسیه مورد ضرورت شعبات مرکز و ولسوالی های خویش را با شرکت تجارتی آصف سمیر شیرزاد دارنده جواز...

 • قرطاسیه مورد ضرورت شعبات مرکز و لسوالی های ولایت کابل (۲).

  رده : عمومی

  فورم شماره:P_01 اعلان تدارکات قرطاسیه مورد ضرورت شعبات مرکز و و لسوالی های ولایت کابل (۲). ریاست مالی و اداری ولایت کابلا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی ( ۶۲ قلم قرطاسیه مورد ضرورت شعبات...

 • اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد

  رده : عمومی

  اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد فورم شماره: P_02 بدین وسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که ولایت کابل در نظر دارد٬ قرار داد دو نوع تیل دیزل و پطرول به مقدار (۵۴۰۰۰) لیتر تیل مورد ضرورت...

 • اعلان #داوطلبي #تیل مورد ضرورت مقام ولایت #کابل؛

  رده : عمومی

  اعلان #داوطلبي #تیل مورد ضرورت مقام ولایت #کابل؛ آمریت تهیه، ریاست مالی و اداری ولایت کابل جهت مصرف وسایط ترانسپورتی خویش برای یک‌سال؛ از شروع ماه جدی سال مالی 1397 الی اخیر قوس 1397سال مالی به دو...

 • اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد

  رده : عمومی

  اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد فورم شماره: P_02 بدین وسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که ولایت کابل در نظر دارد٬ قرارداد گاز مورد ضرورت شعبات مرکز و ولسوالی های خویش را با شرکت تجارتی...

 • اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد

  رده : عمومی

  اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد فورم شماره: P_02 بدین وسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که ولایت کابل در نظر دارد٬ قرار داد ترمیم و رنگمالی تعمیر ولسوالی های میربچه کوت و استالف را با شرکت...

 • عقد قرار داد قرطاسیه باب سال مالی ۱۳۹۶ ولایت کابل

  رده : عمومی

  عقد قرار داد قرطاسیه باب سال مالی ۱۳۹۶ ولایت کابل عقد قرار داد قرطاسیه باب سال مالی ۱۳۹۶ ولایت کابل ریاست مالی و اداری ولایت کابل به تعداد (۶۲) قلم قرطاسیه بابا مطبوع و غیر مطبوع از قبیل رنگ...

 • اعلان #داوطلبي #تیل مورد ضرورت مقام ولایت #کابل؛

  رده : عمومی

  آمریت تهیه، ریاست مالی و اداری ولایت کابل جهت مصرف وسایط ترانسپورتی خویش برای یک‌سال؛ از شروع ماه جدی سال 1395 الی اخیر قوس 1396 به دو نوع تیل دیزل و پطرول، طور قرار داد ضرورت دارد. 1- پطرول خالص بمقدار 32400 لیتر 2- دیزل...

 • عقد قرار داد قرطاسیه باب سال مالی ۱۳۹۵ ولایت کابل

  رده : عمومی

  عقد قرار داد قرطاسیه باب سال مالی ۱۳۹۵ ولایت کابل ریاست مالی و اداری ولایت کابل به تعداد (۵۷) قلم قرطاسیه بابا مطبوع و غیر مطبوع از قبیل رنگ های پرنتر و ماشین فوتوکاپی مختلف النوع ضرورت شعبات مربوطه خویش بابت سال مالی ۱۳۹۵ به چهار ربع ضرورت...