درباره ولایت کابل

ولایت کابل در زون مرکزی موقعیت دارد که در شمال غرب با پروان، در شمال شرق با کاپیسا، در شرق با لغمان، در جنوب شرق با ننگرهار، در جنوب با لوگر و در جنوب شرق باولایت میدان وردگ سرحد مشترک دارد. این ولایت دارای ۴۵۸۵ کیلومتر مربع مساحت بوده و بیشتر از نصف (۵۶.۳٪) آن کوها و دشت های ناهموار تشکیل میدهد در حالیکه یک بر سه حصه آن (۳۷.۷٪) رازمین هموار تشکیل میدهد.

مرکز ولایت شهر کابل است که پایتخت افغانستان نیز میباشد. ولایت کابل در حدود ۳۹۵۰۳۰۰ نفوس دارد. (1391- CSO)

بیشتر

اخبار

بیشتر

اعلان کاریابی

بیشتر

اعلانات

بیشتر