4. یک بست رتبه (3) آمر اجرائیه ولسوالی پغمان ولایت کابل

شرایط استختدام:

  • داشتن سند حد اقل فوق بکلوریا به لسانس ترجع داده میشود.
  • داشتن تجربه کاری حد اقل دو سال مرتبط به وظیفه.
  • دانستن و توانائی به کار بردن پروگرام های کمپیوتر مانند برنامه های آفیس, ورد, اکسل و پاور پاینت.
  • تسلت به زبان های دری و پشتو.
  • قابلیت تطبیق خط مشی پالیسی اداره و توانادی رهنمائی و کنترول اداره مربوط.

 

اشخاص واجد شرایط میتوانند فروم درخواستی خویش را از تاریخ 28/11/1391 الی 15/12/1391 از کمیته استخدام ولایتی ولایت کابل اخذ بدارند و هم لایحه وظایف و شرایط استخدام بست های فوق الذکر را.

You can send your cv at this email address ( Kabul_province@yahoo.com )